*

Algemene Advertentievoorwaarden 2011

De algemene advertentievoorwaarden 2011 van Telegraaf Media Nederland B.V. (hierna te noemen Uitgever) gelden voor ieder van haar volgende werkmaatschappijen, alsmede ieder van hun respectievelijke dochtermaatschappij(en) voor zover deze dochtermaatschappijen Advertentieruimte verkopen onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden:

  • Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V.
  • Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V. bij de verkoop van Advertentieruimte in Uitgaven (voor rekening en risico) van haar dochtermaatschappijen
  • HDC Media B.V.
  • Holland Combinatie B.V.


Klik hier voor het downloaden van de Algemene Advertentievoorwaarden 2011.

Click here for the English version of the general advertising terms and conditions 2011.